Mục lục

Cảm lạnh là gì

Thứ Sáu ngày 04/05/2018

Cảm lạnh hay còn gọi là viêm mũi họng hay sổ mũi cấp, là một bệnh truyền nhiễm do virus gây ra ở đường hô hấp trên. Bệnh ảnh hưởng chủ yếu đến mũi, cổ họng và thanh quản.

Tìm hiểu chung

Cảm lạnh là gì

Cảm lạnh hay còn gọi là viêm mũi họng hay sổ mũi cấp, là một bệnh truyền nhiễm do virus gây ra ở đường hô hấp trên. Bệnh ảnh hưởng chủ yếu đến mũi, cổ họng và thanh quản.


Triệu chứng thường gặp

Những dấu hiệu và triệu chứng của cảm lạnh

Bệnh cảm lạnh mặc dù không gây nguy hiểm nhưng nó lại mang cho người bệnh cảm giác cực kì khó chịu và mệt mỏi. Những dấu hiệu và triệu chứng của bệnh thường gặp ở mỗi người có thể khác nhau bao gồm:

 • Đau nhức cơ thể và đau đầu nhẹ
 • Đau nhức cơ thể và đau đầu nhẹ
 • Đau nhức cơ thể và đau đầu nhẹ
 • Đau nhức cơ thể và đau đầu nhẹ
 • Đau nhức cơ thể và đau đầu nhẹ
 • Đau nhức cơ thể và đau đầu nhẹ
 • Đau nhức cơ thể và đau đầu nhẹ
Những dấu hiệu và triệu chứng của cảm lạnh

Bệnh cảm lạnh mặc dù không gây nguy hiểm nhưng nó lại mang cho người bệnh cảm giác cực kì khó chịu và mệt mỏi. Những dấu hiệu và triệu chứng của bệnh thường gặp ở mỗi người có thể khác nhau bao gồm:

 • Đau nhức cơ thể và đau đầu nhẹ
 • Đau nhức cơ thể và đau đầu nhẹ
 • Đau nhức cơ thể và đau đầu nhẹ
 • Đau nhức cơ thể và đau đầu nhẹ
 • Đau nhức cơ thể và đau đầu nhẹ
 • Đau nhức cơ thể và đau đầu nhẹ
 • Đau nhức cơ thể và đau đầu nhẹ

Nguyên nhân gây bệnh

Những dấu hiệu và triệu chứng của cảm lạnh

Bệnh cảm lạnh mặc dù không gây nguy hiểm nhưng nó lại mang cho người bệnh cảm giác cực kì khó chịu và mệt mỏi. Những dấu hiệu và triệu chứng của bệnh thường gặp ở mỗi người có thể khác nhau bao gồm:

 • Đau nhức cơ thể và đau đầu nhẹ
 • Đau nhức cơ thể và đau đầu nhẹ
 • Đau nhức cơ thể và đau đầu nhẹ
 • Đau nhức cơ thể và đau đầu nhẹ
 • Đau nhức cơ thể và đau đầu nhẹ
 • Đau nhức cơ thể và đau đầu nhẹ
 • Đau nhức cơ thể và đau đầu nhẹ
Những dấu hiệu và triệu chứng của cảm lạnh

Bệnh cảm lạnh mặc dù không gây nguy hiểm nhưng nó lại mang cho người bệnh cảm giác cực kì khó chịu và mệt mỏi. Những dấu hiệu và triệu chứng của bệnh thường gặp ở mỗi người có thể khác nhau bao gồm:

 • Đau nhức cơ thể và đau đầu nhẹ
 • Đau nhức cơ thể và đau đầu nhẹ
 • Đau nhức cơ thể và đau đầu nhẹ
 • Đau nhức cơ thể và đau đầu nhẹ
 • Đau nhức cơ thể và đau đầu nhẹ
 • Đau nhức cơ thể và đau đầu nhẹ
 • Đau nhức cơ thể và đau đầu nhẹ

Nguy cơ mắc phải

Những dấu hiệu và triệu chứng của cảm lạnh

Bệnh cảm lạnh mặc dù không gây nguy hiểm nhưng nó lại mang cho người bệnh cảm giác cực kì khó chịu và mệt mỏi. Những dấu hiệu và triệu chứng của bệnh thường gặp ở mỗi người có thể khác nhau bao gồm:

 • Đau nhức cơ thể và đau đầu nhẹ
 • Đau nhức cơ thể và đau đầu nhẹ
 • Đau nhức cơ thể và đau đầu nhẹ
 • Đau nhức cơ thể và đau đầu nhẹ
 • Đau nhức cơ thể và đau đầu nhẹ
 • Đau nhức cơ thể và đau đầu nhẹ
 • Đau nhức cơ thể và đau đầu nhẹ
Những dấu hiệu và triệu chứng của cảm lạnh

Bệnh cảm lạnh mặc dù không gây nguy hiểm nhưng nó lại mang cho người bệnh cảm giác cực kì khó chịu và mệt mỏi. Những dấu hiệu và triệu chứng của bệnh thường gặp ở mỗi người có thể khác nhau bao gồm:

 • Đau nhức cơ thể và đau đầu nhẹ
 • Đau nhức cơ thể và đau đầu nhẹ
 • Đau nhức cơ thể và đau đầu nhẹ
 • Đau nhức cơ thể và đau đầu nhẹ
 • Đau nhức cơ thể và đau đầu nhẹ
 • Đau nhức cơ thể và đau đầu nhẹ
 • Đau nhức cơ thể và đau đầu nhẹ

Phương pháp chẩn đoán và điều trị

Những dấu hiệu và triệu chứng của cảm lạnh

Bệnh cảm lạnh mặc dù không gây nguy hiểm nhưng nó lại mang cho người bệnh cảm giác cực kì khó chịu và mệt mỏi. Những dấu hiệu và triệu chứng của bệnh thường gặp ở mỗi người có thể khác nhau bao gồm:

 • Đau nhức cơ thể và đau đầu nhẹ
 • Đau nhức cơ thể và đau đầu nhẹ
 • Đau nhức cơ thể và đau đầu nhẹ
 • Đau nhức cơ thể và đau đầu nhẹ
 • Đau nhức cơ thể và đau đầu nhẹ
 • Đau nhức cơ thể và đau đầu nhẹ
 • Đau nhức cơ thể và đau đầu nhẹ
Những dấu hiệu và triệu chứng của cảm lạnh

Bệnh cảm lạnh mặc dù không gây nguy hiểm nhưng nó lại mang cho người bệnh cảm giác cực kì khó chịu và mệt mỏi. Những dấu hiệu và triệu chứng của bệnh thường gặp ở mỗi người có thể khác nhau bao gồm:

 • Đau nhức cơ thể và đau đầu nhẹ
 • Đau nhức cơ thể và đau đầu nhẹ
 • Đau nhức cơ thể và đau đầu nhẹ
 • Đau nhức cơ thể và đau đầu nhẹ
 • Đau nhức cơ thể và đau đầu nhẹ
 • Đau nhức cơ thể và đau đầu nhẹ
 • Đau nhức cơ thể và đau đầu nhẹ

Chế độ sinh hoạt và phòng ngừa

Những dấu hiệu và triệu chứng của cảm lạnh

Bệnh cảm lạnh mặc dù không gây nguy hiểm nhưng nó lại mang cho người bệnh cảm giác cực kì khó chịu và mệt mỏi. Những dấu hiệu và triệu chứng của bệnh thường gặp ở mỗi người có thể khác nhau bao gồm:

 • Đau nhức cơ thể và đau đầu nhẹ
 • Đau nhức cơ thể và đau đầu nhẹ
 • Đau nhức cơ thể và đau đầu nhẹ
 • Đau nhức cơ thể và đau đầu nhẹ
 • Đau nhức cơ thể và đau đầu nhẹ
 • Đau nhức cơ thể và đau đầu nhẹ
 • Đau nhức cơ thể và đau đầu nhẹ
Những dấu hiệu và triệu chứng của cảm lạnh

Bệnh cảm lạnh mặc dù không gây nguy hiểm nhưng nó lại mang cho người bệnh cảm giác cực kì khó chịu và mệt mỏi. Những dấu hiệu và triệu chứng của bệnh thường gặp ở mỗi người có thể khác nhau bao gồm:

 • Đau nhức cơ thể và đau đầu nhẹ
 • Đau nhức cơ thể và đau đầu nhẹ
 • Đau nhức cơ thể và đau đầu nhẹ
 • Đau nhức cơ thể và đau đầu nhẹ
 • Đau nhức cơ thể và đau đầu nhẹ
 • Đau nhức cơ thể và đau đầu nhẹ
 • Đau nhức cơ thể và đau đầu nhẹ